SÅNG I HÖGMÄSSA BRUNNSÄNGS KYRKA sånger av Händel och Mozart

piano: Samuel Skönberg

 

KONSERT FISKSÄTRA KYRKA

”Med kärlek för svenska & spanska klanger” piano: Samuel Skönberg

PÅSKKONSERT ”STABAT MATER” G. PegolesiEKEBYHOVS KYRKA

Ett sceniskt framförande av berättelsen om Maria, Jesu moders lidande och tårar inför sonens död på korset

sång: Ruth Revertér Garcia & Katrina Hedén orgel: Kerstin Baldwin

 

PÅSKKONSERT ”STABAT MATER” G. Pergolesi BRO KYRKA UPPLANDS-VÄSBY

sång: Ruth Revertér Garcia & Katrina Hedén orgel: Kerstin Baldwin

LUNCHKONSERT VILUNDA KYRKA UPPLANDS-VÄSBY

”Med kärlek för svenska & spanska klanger” piano: Nonna Shilo

 

MUSIK I SOMMARVÄLL SOFIA KYRKA STOCKHOLM

”Med kärlek för svenska & spanska klanger” vid flygeln: Nonna Shilo

 

SÅNG I HÖGMÄSSA EKERÖ KYRKA

sånger av bla Bach och Händel orgel: Kerstin Baldwin